0

סיור בבית בד

מה זה בית בד (רמז: לא תופרים שם חליפות) אפשר להבחין בביות של הזית בארץ ישראל כבר במאה הרביעית לפני הספירה.  חוקרים זיהו סימנים של הפקת שמן הזית בעזרת מתקן פשוט. עם הזמן, הלך והשתכלל מתקן זה עד [...]