0

שמן זית בריא

שמן זית בריא ואיך עובד בית בד? תהליך הפקת שמן הזית בבתי בד מודרניים, הוא תהליך רציף, שבו הזיתים מוכנסים האחד, ומצדו האחר מתקבל שמן הזית הנאסף ישירות למכלי האיסוף. בתי הבד המודרניים המבצעים כבישה [...]